Nová smernica o platení zápisného a členských príspevkov, vydávaní povolení na rybolov.

0
882

Upozorňujeme všetkých členov SRZ MsO Dubnica nad Váhom že od 1. januára 2016 platí nová smernica o platení zápisného a členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov. Jej plné znenie nájdete na stránkach SRZ RADA Žilina v položka legislatíva.