Zmena termínu vydávania dokladov ObO č. 1 Dubnica nad Váhom.

0
875

Upozorňujeme členov SRZ ObO č. 1 Dubnica nad Váhom, že vydávanie dokladov bude v náhradných termínoch a to 22.12 a 29.12. 2015 v čase od 16:00 hod v kancelárii MsO SRZ Dubnica.