Upozorňujeme všetkých členov MsO SRZ Dubnica, že záznam o dochádzke k vode a úlovkoch sú povinní odovzdať najneskôr do 15. januára 2016 (§ 14 odst. 16 vyhlášky 185/2006). Ak držiteľ do tohto termínu záznam neodovzdá nebude mu vydané povolenie na nasledujúci rok.

Nezabudnite vyplniť aj sumár úlovkov a návštevnosť revírov, ktorý nájdete na posledných stranách záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch.

Pridaj komentár