COVID opatrenia k pstruhovej sezóne

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 [...]

Obmedzenie predaja hosťovacích povolení na revíroch RADY SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ a loviaci rybári, v  záujme podpory dodržiavania platných [...]

Zákaz vychádzania a rybolov

Dnes sme dostali od SRZ Rady usmernenie ohľadom zákazu vychádzania a rybolovu. Prinášame Vám celé [...]

Zmena v limite privlastňovania rýb – platná od 1.4. 2020

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári, Vzhľadom k zahájeniu pstruhovej sezóny na rybárskych [...]

Dodatok č. 1 ku KZ RP 2020

Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina vydáva Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku [...]

Pozvánka na prezentáciu Jána Knapa

Vážení kolegovia rybári a rybárky. Dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu p. Jána Knapa na [...]

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2020

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020) Obsah: Z-1 Disciplinárny poriadok SRZ Z-2 Smernica [...]

Sčítanie kormorána veľkého 2020

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v súvislosti s nadchádzajúcim pravidelným medzinárodným sčítaním vodného vtáctva bude [...]

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva [...]

Smernica o platení zápisného, členských poplatkov a o vydávaní povolení na rybolov v znení Dodatku

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov [...]