Žiadosť o prerušenie členstva v SRZ

Na nasledujúcom linku si môžete stiahnuť žiadosť o prerušenie členstva v SRZ MsO Dubnica nad [...]

Prihláška za nového člena SRZ

Na nasledujúcom linku si môžete stiahnuť prihlášku za nového člena SRZ MsO Dubnica nad Váhom. [...]

Žiadosť o prestup do inej organizácie

Na nasledujúcom linku si môžete stiahnuť žiadosť o prestup do inej organizácie OZ SRZ. Stiahnuť: [...]

Prihláška za člena rybárskej stráže

Na nasledujúcom linku si môžete stiahnuť prihlášku za nového člena rybárskej stráže pri SRZ MsO [...]

Návrh kandidáta

Na nasledujúcom linku si v súlade so Stanovami a volebným poriadkom môžete stiahnuť návrh na [...]

Informácia o odovzdaní/vydaní dokladov

Vážení rybári. Upozorňujeme, že v zmysle platných predpisov je povinnosť odovzdať povolenia, prehľady o úlovkoch [...]